Perancah

Panduan Pemeriksaan Bahaya Perancah


Panduan ini dibuat bagi membantu majikan/ pembina mengurus bahaya-bahaya spesifik projek pembinaan. Panduan pemeriksaan ini merujuk kepada kehendak-kehendak perundangan. Panduan pemeriksaan ini menerangkan apa yang perlu majikan/ pembina perlu lakukan untuk mematuhi kehendak perundangan berkenaan kerja-kerja pembinaan. Penggunaan panduan pemeriksaan ini membuktikan bahawa lazimnya majikan/ pembina telah membuat secukupnya untuk mematuhi kehendak perundangan.


Status Pematuhan Majikan Terhadap Kehendak Perundangan Kerja Perancah


Gambar-Gambar Kerja Perancah Sumbangan Pengamal KKP


Gambar-Gambar Kerja Perancah

SENARAI PUSAT PENGAJAR PENGENDALI PERANCAH YANG DIIKTIRAF JKKP


JADUAL KURSUS PUSAT PENGAJAR PENGENDALI PERANCAH